Dynamo automatisering binnen Revit

Bim draait op modellen. Het maken en aanpassen van modellen kan veel moeite kosten en soms zelfs wat saai werk zijn. Gelukkig staat de automatisering niet stil. Binnen Revit is er steeds meer mogelijk met scripts/ add-ins. De meest veel belovende add-in van dit moment is Dynamo. Binnenkort gaan we op deze site dieper in op Dynamo. Nu alvast […]

Continue Reading

AEC Hack hackathon

Komend weekend (24-25 oktober) is er in Eindhoven een Hackathon waarbij de deelnemers zich vast gaan bijten in een aantal verschillende uitdagingen. Er zullen veer verschillende mensen zijn met hun eigen achtergrond. En die verschillende blikken kunnen wel eens voor bijzonder oplossingen gaan zorgen. Deze uitdagingen variëren van het gebruiken van opendate voor de keuze […]

Continue Reading

IFC building story cf. RVB BIM norm

Het afstemmen van welke levels naar IFC dienen te worden geëxporteerd en elke niet blijft  een punt van discussie. Tevens gaat Revit hier jammer genoeg anders mee om als wenselijk is. Voor de helderheid dien je in basis de RVB BIM norm te hanteren. Hier in wordt het volgende gesteld: Onderstaande afbeelding geeft weer wat […]

Continue Reading

Overzicht IFC Classes ondersteund door Revit

Onderstaande lijst in een opsomming van de IFC classes welke door Revit ondersteund worden. BuildingSMART heeft wel veel meer ifc classes vestgesteld, maar deze worden tot op heden nog niet ondersteund door Revit dan wel de verbeterd Exporter. Via de mapping en de parameter IfcExportAs kun je dus enkel gebruik maken van onderstaande mogelijkheden. Ifc2DCompositeCurve A […]

Continue Reading

Export mapping zelf inregelen (Revit)

Met de juiste exportinstellingen en het goed vastleggen van de nulpunten krijg je al een heel redelijk IFC-model. Echter kun je ook nog een stap verder gaan en zelf regelen wat en naar welke IFC-class objecten geëxporteerd worden. Zo kun je bijvoorbeeld trappen als Generic Model modelleren maar wel naar IfcStair laten exporteren. Export options […]

Continue Reading

IFC bestand lezen

IFC bestanden zijn v.w.b. opbouw relatief eenvoudige bestanden die te openen en leesbaar zijn in kladblok. Aan het begin van het IFC bestand zijn een aantal gegevens terug te vinden over wanneer en hoe het bestand is gemaakt. Hier kun je dus bijvoorbeeld de IFC versie terugvinden en met welke versie van de IFC exporter […]

Continue Reading

Instellingen IFC exporter UI for Revit

Een goede IFC geeft dit resultaat in Solibri (zie afbeelding) waarbij je dus in één keer alle objecten kunt selecteren welke bij de bewuste verdieping horen (en geen hulp levels in de IFC-export). Creëer een eigen template met de volgende instellingen: A: Maak een nieuwe export template. 1: Maak een keuze uit de verschillende versies: […]

Continue Reading

Building Storey instellen Revit

Bij het modelleren is het belangrijk om de modellen op te bouwen zoals later ook gebouwd gaat worden. Daarom modelleren we zoveel mogelijk per verdieping en worden bijvoorbeeld wanden per verdieping opgeknipt. In Revit heeft dit het voordeel dat hoeveelheden uitgetrokken kunnen worden per verdieping. In de IFC export kun je, als je op deze manier […]

Continue Reading

Instellen coördinaten in Revit

Voor het uitwisselen van modellen middels IFC is het 0-punt erg belangrijk. In de praktijk gaat het nog wel eens mis. Dit heeft ermee te maken dat Revit één nulpunt heeft en twee origin points. Die punten dienen goed ingesteld te worden anders gaat de uitwisseling en afstemming met andere (vooral niet Autodesk) software mis. […]

Continue Reading

Protocol IFC export met Revit

Goede komplete IFC-extracten generen met Revit KAN! Er doen zich veel verhalen de ronden over het exporteren van modellen binnen Revit naar IFC. Zou zouden exports niet kompleet zijn en wordt er informatie niet mee geëxporteerd. Echter is het voor iedereen mogelijk om een volledige en juist IFC model te exporteren met Revit. Wel moet […]

Continue Reading