IFC building story cf. RVB BIM norm

Het afstemmen van welke levels naar IFC dienen te worden geëxporteerd en elke niet blijft  een punt van discussie. Tevens gaat Revit hier jammer genoeg anders mee om als wenselijk is.

Voor de helderheid dien je in basis de RVB BIM norm te hanteren. Hier in wordt het volgende gesteld:

bouwlaagindeling levels rvb bim norm

Onderstaande afbeelding geeft weer wat de RVB BIM norm precies bedoeld, let wel op dat de vloeren welken de onder begrenzing vormen van een bouwlaag ook aan de building story van de bovenliggende  bouwlaag  toegekend dient te worden (U-tjes in het IFC-extract).

Bouwlaag RvB bim norm

Bovenstaande resulteert in een volgend ifc-extract. Bij een selectie van een enkel level kun je als waren van boven in de “doos” kijken:

Resultaat export U ifc

Voor de meeste tekensoftware is dit gewoon goed geregeld en ook geen probleem. Echter vormt dit voor projecten binnen Revit wel een probleem. Het is namelijk niet mogelijk om bijv. binnen Revit in te regelen dat objecten die een aanzet hebben van 500mm onder een level tijdens het maken van een ifc wel aan het bovenliggende level te laten toekennen. Dit was in Revit tot versie 9 wel het gevel, maar dit is door de “wijze” heren van Autodesk er weer uitgesloopt.

Als je binnen Revit een project correct volgens de RVB BIM norm op wilt zetten dien je de afwerkvloer en constructieve vloer te modelleren op de bouwplaag en vervolgend op de juiste hoogte te leggen middels een offset waarde:

Revit level opzetten middels offset from level

 Om op bovenstaande manier een Revit project op zet zetten druis is tegen de meeste Revit werkmethodieken. Om de reden dat als je de dikte van de afwerkvloer gaat aanpassen je alle vloeren na dient te lopen of e.e.a nog wel juist is aangesloten. Het is moeilijk om dan een goed consequent opgebouwd model te kunnen blijven garanderen.

Geen BIM norm van toepassing?

Voor concurrent design trajecten waarbij merendeels van de partijen gebruik maken van Revit als modelleer software (en er niet aan de RVB BIM norm hoeft te worden voldaan) is het dan ook wenselijk om op dit vlak af te wijken van de eis rond bouwlagen die opgelegd wordt door het Rijksvastgoedbedrijf.

Het is namelijk makkelijker om dan het level onderkant ruwe vloer te exporteren als building story om zo de gewenste U weergeven binnen IFC-viewers te kunnen krijgen.

Binnen Revit dien je de levels als volgt in te regelen:

 

Waarbij ik doorgaans de volgende naamgeving hanteer:

Level BG:  00_begane_grond  (niet structural, en niet building story)

Level bg bk. Ruwe vloer: 00_bk_ruwe_vloer (wel structural, en niet building story)

Level bg ok. Ruwe vloer: 00_ok_ruwe_vloer  (wel structural, en wel building story)

Level ok. plafond: 00_ok_plafond (niet structural, en niet building story).

 

Vervolgens kunnen we aan een level de parameter IfcName toevoegen zodat je de naam hoe deze geexporteerd wordt naar IFC kunt overschrijven. Dit gaat op de zelfde manier als de parameter ExportAs, maar kan alleen als een project parameter ingeregeld worden (levels zijn system families).

IfcName parameter Revit level

 

Dit geeft het volgende resultaat in je favoriete IFC-viewer:

Bovenstaande override van de geëxporteerd naam van Revit level naar een IFC extract kun je natuurlijk ook toepassen projecten waarbij je wel aan de RVB BIM norm dient te voldoen, maar je bijv wel korte namen binnen Revit wilt gebruiken zodat je bij het tekenen van objecten makkelijk het juiste levels kunt selecteren (korte namen).

Txt file met IfcName parameter: IFC Shared Parameters – Types