Solibri Gatekeeper Rule

De Gatekeeper Rule sets is een nieuw mogelijkheid binnen Solibri die beschikbaar is van af versie v9. Echter wordt er nergens uitgelegd hoe deze werkt en waar je het voor zou kunnen gebruiken.

De Gatekeeper Rule is eigenlijk een soort voorwaarde en als aan deze voorwaarden wordt voldaan worden de regels uitgevoerd welke daar onder “hangen”. Niet alle regels zijn hier voor geschikt. Het dient een regel te zijn die een voorwaarde stelt als bijv. model moet zijn gemaakt met Revit (word gekeken naar een parameter in het model welke overeen moet komen met ingestelde waarde).

Wat je met een Gatekeeper kunt is bijv. een master regelslet maken voor bouwbesluit toetsing waarbij eerst wordt gekeken of het woningbouw / utiliteit / kantoren en dan de specifieke regels uitvoeren die daar bij horen. Wat ik voor me zelf kan bedenken is dat ik een master regelset maak voor de werkvoorbereiders met daarin specifieke regels voor om leveranciers modellen (Bijv. Xella klakzandsteen, CRH structural, VBI) . Maar waar dan eerst gekeken wordt van wie het model is en dan middels de Gatekeeper enkel de daarbij horende regels worden uitgevoerd. Dan hoeft een werkvoorbereider enkel niet zelf eerst onderscheid te maken, maar wordt dit via de regelset geregeld. Echter zijn er vast nog veel meer toepassingen voor de Gatekeeper te kunnen gebruiken.

Hierbij een kort stappenplan om zelf een Gatekeeper in te stellen:

Open de Ruleset Manager

 

Maak een nieuwe regelset aan

Sleep in deze regelset een basis regel die een voorwaarde stelt, bijv. SOL 11/4.0

Vervolgens regelen we deze regel in:

Nu gaan we onder deze regel een andere regel plaatsen (er onder “hangen”), dit doe je door een basis regel op een bestaande regel te slepen.

Tot nu toe niks nieuws. Echter als je nu de voorwaarde regel weer selecteer krijg je een extra veld te zien met aanvullende instellingen.

 

De opties die nu verschijnen onder “Sub Rule Options” is eigenlijk de gatekeeper regel.

Solibri Sub Rule Options

De opties spreken voor zich lijkt mij.

Als je nu deze voorbeeld regel uitvoert en er wordt aan de gestelde voorwaarden voldaan, dan wordt de General Intersection Rule uitgevoerd. Als er niet aan de voorwaarden wordt voldaan verdwijnt de regel geheel.

Uitgebreider voorbeeld:

 

Nu het laten lopen van de regelset (Check) krijg je het volgende resultaat.

 

Wat je ziet is dat de als er niet aan gestelde voorwaarde word voldaan de hele regel met onderliggende regels verdwijnen. Dit is naar mijn mening echter niet altijd wenselijk. Liever zou ik zien dat dan de regels wel zichtbaar blijven, maar niet worden uitgevoerd (disabled). Het risico is namelijk dat als een regelset wel zou moeten worden uitgevoerd op het model, maar door een foutje in het model/eigenschappen niet aan de gestelde gatekeeper voorwaarde wordt voldaan en de hele regelset verdwijnt. Zeker als je de regelset niet zelf gemaakt hebt weet je ook niet wat er verdwenen is. Dit is naar mijn mening een potentieel risico van het werken met de Gatekeeper.

Hierbij nog een link naar de voorbeeld regelset (.cset):

Voorbeeld Regelset Gatekeeper Rule.cset

Tags: , , ,