Protocol IFC export met Revit

Goede komplete IFC-extracten generen met Revit KAN! Er doen zich veel verhalen de ronden over het exporteren van modellen binnen Revit naar IFC. Zou zouden exports niet kompleet zijn en wordt er informatie niet mee geëxporteerd. Echter is het voor iedereen mogelijk om een volledige en juist IFC model te exporteren met Revit. Wel moet je je aan bepaalde spel regels houden. Om een einde te maken aan de discusie heb ik onderstaand protecol opzeget met de nodige achtergrond infromatie om het voor iedereen model te maken een goed IFC-extract met Revit te genereren. Het document zijn eigenlijk 2 A4tjes met aandachtspunten en basis instellingen, als je dit aanhoud heb je in 95% van de gevallen een zo goed mogelijk resultaat. In de daarop volgende pagina’s ben ik dieper in gegaan op waar het vaak fout gaat en waar bepaalde instellingen voor dienen. Elke modelleur dient dit protocol gewoon één maal gelezen te hebben om meer grip te krijgen op hun eigen IFC-extracten met Revit. Daarnaast dient je natuurlijk altijd een uitgaanscontrole te doen als je een model aan een externe partij verstrekt, maar dit zou ook iemand anders als een modelleur kunnen wezen.

Protocol IFC uitwisseling met Revit

De meeste aannemers werkt tegenwoordig volgens het OpenBIM principe. Dit wil zeggen dat de uitwisseling van de modellen plaats dient te vinden door middel van een onafhankelijk uitwisselformaat en als dit formaat goed ondersteund word de software keuze vrij is (Best of Breed Software). De algemene standaard is het bestandsformaat IFC (Industry Foundation Classes). De ontwikkeling van het IFC formaat staat niet stil. Op het moment van schrijven is de meest recente versie die door ontwikkelaar BuildingSMART is uitgegeven IFC4

Het is echter niet te verwachten dat de meeste softwarepakketten deze laatste versie op korte termijn zullen ondersteunen. Daarom dient bij aanvang van een project afgesproken te worden welke  versie gebruikt gaat worden. Op moment van schrijven is dit IFC2x3 Coördination View 2.0.

1.1 Algemene aandachtspunten IFC export

 • Het referentiepunt zoals vastgelegd in het BIM protocol dient in alle aangeleverde modellen (ook native modellen) aanwezig te zijn. Zie bijlage 1 “Instellen coördinaten in Revit”.
 • Binnen Revit dient er haaks te worden gemodelleerd en mag er geen gebruik gemaakt worden van de mogelijkheid Rotate True North.
 • In de IFC mogen zich alleen de bouwlagen (00 ok. ruwe vloer, 01 ok. ruwe vloer, ect.) bevinden. Overige levels mogen niet worden meegenomen in de IFC export (let op instellingen Building Story). Indien een project aan de Rgd BIM Norm moet voldoen zijn de bouwlaag namen voorgeschreven. Zie bijlage 2 inregelen van

Building Story.

 • Eventuele gelinkte modellen die onderdeel uitmaken van een aspect model dienen apart naar IFC geëxporteerd te worden.
 • Het is van belang dat objecten in Revit worden gerelateerd aan levels. Vermijd daarom het gebruik van de functie “Attach to …” IFC kan hier niet mee om gaan.
 • Na het aanmaken van een IFC export kun je eenvoudig controleren of een IFC met de laatste versie van de exporter is aangemaakt door het IFC model in kladblok te openen. Zie bijlage 4 “IFC bestand lezen”.

1.2 IFC export vanuit Revit

IFC is een open bestandsformaat dat iedere softwaremaker mag gebruiken. Hoe dit gebeurd wordt door niemand gecontroleerd. Hierdoor kunnen er “vertaalfouten” ontstaan bij het maken van een IFC en/of het inlezen van een IFC in de diverse softwarepakketten. De standaard IFC exporter binnen Revit zorgt ervoor dat veel informatie niet of niet juist naar IFC word omgezet. Echter biedt de verbeterde exporter van SourceForge uitkomst op dit vlak.

De exporter (add-in) is gratis te downloaden en te gebruiken. Informatie en downloads worden beschikbaar gesteld op: http://sourceforge.net/projects/ifcexporter/

Voor Revit 2014 dien je de volgende add-in’s tools te installeren (directe link):

 • IFC exporter for Autodesk Revit 2014 (meest recente versie: 3.13.0): Eerst installeren.
 • IFC exporter UI for Autodesk Revit 2014 (meest recente versie: 2.13.0): Daarna installeren en gebruiken.

Voor Revit 2015 hoef je maar één add-in te installeren en daar zit de UI al bij de IFC exporter in (directe link):

 • IFC exporter for Autodesk Revit 2015 (meest recente versie: 15.2.0).

Beide exporters installeren enkele bestanden over de bestaande Revit bestanden heen. De “IFC exporter UI” geeft een pop-up met de user interface (UI) bij het maken van de export. Hierin kunnen extra instellingen ingeregeld worden. Deze instellingen zijn van belang voor het maken van een goede IFC export. De exporters voor Revit worden met een grote regelmaat geüpdate, check dus elke maand even of er een nieuwere versie is uitgekomen.

1.3 Revit versie controleren

Om zo goed mogelijke IFC-modellen vanuit Revit te exporteren is het ook van belang dat er gewerkt wordt met de laatste update welke beschikbaar is voor de gebruikte Revit versie. Op moment van schrijven is de laatste update voor Revit:

Revit versie controleren IFC exporter

Revit 2014: Update Release 3

Revit 2015: Update Release 5

1.4 Aanbevolen Instellingen IFC exporter UI

Bij het “user interface” (UI) scherm van de exporter dient er met de volgende instellingen te worden gewerkt (zie bijlage 3 voor een uitgebreide uitleg van de instellingen).

Als basis maken we een kopie van de reeds bestaande template; IFC2x3 Coordination View 2.0.

Voor de export een template aanmaken met onderstaande instellingen / vinkjes. De optie “Export only elements visible in view” is optioneel als je bijv. enkel een selectie of gedeelte van je model  wil exporteren.

1.5 Bijlagen

De bijlagen zijn in aparte berichten geplaatst.

 1.  Instellen coördinaten in Revit
 2.  Building Story
 3.  Instellingen IFC exporter UI
 4.  IFC bestand lezen
 5.  Export mapping zelf inregelen
 6.  Overzicht IFC Classes

Printbaar exemplaar in PDF: Protocol_IFC_uitwisseling_Revit_V1.5