Building Storey instellen Revit

Bij het modelleren is het belangrijk om de modellen op te bouwen zoals later ook gebouwd gaat worden. Daarom modelleren we zoveel mogelijk per verdieping en worden bijvoorbeeld wanden per verdieping opgeknipt. In Revit heeft dit het voordeel dat hoeveelheden uitgetrokken kunnen worden per verdieping. In de IFC export kun je, als je op deze manier modelleert, makkelijk objecten per verdieping weergeven en zo heel snel zien hoe een gebouwmodel is opgebouwd. Om te zorgen dat de levels op een goede manier naar het IFC model worden geëxporteerd is het van belang om aandacht te besteden aan het fenomeen “Building Story”.

Bij de export vanuit Revit naar IFC gaan alleen de levels mee waarbij in Revit het vakje bij “Building Story” is aangevinkt (Let op, als er geen enkele level als “Building Story” is gedefinieerd gaan alle levels mee in de IFC export). Logischerwijs zou je denken dat alle hoofdlevels (V1, V2 enz.) als “Building Story” zouden moeten worden gedefinieerd. Op moment dat je dit doet loop je tegen het volgende probleem aan. Bij de export naar IFC worden alle 3d elementen gerelateerd aan de eerste level die onder de objecten ligt. Als je als levels dus V0, V1, V2 definieert betekent dit dat de 1e verdiepingsvloer (die onder level V1 ligt) wordt toegewezen aan V0. Dit kan verwarrend werken. De oplossing is om voor de IFC export in Revit alle levels “o.k. ruwe vloer” als “Building Story” te definiëren (en de hoofdlevels dus uit te vinken).

Het wel of niet aanduiden of een level “Bulding Story” is kun je instellen door een level te selecteren en dan bij de properties het vinkje bij “Bulding Sotury” aan of uit te zetten. Objecten die in Revit gekoppeld zijn aan een level die is uitgevinkt als “Building Story”, worden automatisch geplaatst op eerstvolgende onderliggende Level die wel “Building Story” is. Daarom is het aan te bevelen om b.v. o.k. fundering te gebruiken (naam niet conform RVB BIM norm zie toelichting in tekst hieronder).

Revit building story

Dus alleen de onderkant ruwe vloer levels het vinkje bij “Building Story” geven en bk. fundering!

Solibri overzicht building story Indien een project aan de RvD BIMnorm moet voldoen dient van bovenstaande afgeweken te worden. Dan moeten de afgewerkte vloer niveaus als Building Story aangevinkt te worden (bv. 00 begane grond, 01 eerste verdieping, ect.). Binnen Revit moeten dan ook de vloeren op dit hoofdniveau geplaatst worden en dan middels een offset waarden op de juiste hoogte gezet worden (werken met offset waarden heeft nooit de voorkeur) zodat in de IFC vloeren aan de juiste verdiepingen worden toegekend.

Tags: , , ,